نحوه نگهداری پارکت از نگاه متخصصان

پارکت لمینت-لمینت چوبی- پارکت چوبی

موارد کاربرد چوب ومشتقات چوب در صنعت ساختمان بسیار فراوان است.ازجمله میتوان به کاربرد ان به عنوان کفپوشهای چوبی. یانمونه های جدیدتر ان باعنوان کفپوش لمینت که از مشتقات چوب است.نام برد .دلیل این فراوانی در استفاده از محصولات چوبی را میتوان به طبیعت چوب که گرم است وزیبایی منحصر به فردی دارد اشاره کرد. [<->]